[Türkçe versiyonu aşağıda]

POSITION DETAILS:

 • Position: 1 Site Volunteer
 • Contact: Francesco Pasta ([email protected])
 • Placement Dates: 20 May–28 June 2024 (6 weeks) 
 • Hours: 21 hours per week, flexible + secured place in the Change by Design Antakya workshop (1-13 June)
 • Location: Antakya (Hatay)

PROJECT OVERVIEW:

In 2024, Architecture Sans Frontieres-UK (ASF-UK), Hatay Deprem Dayanışması (HDD), and Herkes İçin Mimarlık will collaborate on the project "Reviving Antakya's Living Heritage: Demonstrating Community-Led Reconstruction through Participatory Architecture and Planning." Supported by the Local Empowerment Support Fund II by STDV, the project focuses on the Çekmece neighborhood in the Defne District of Hatay. The goal is to champion an inclusive and participatory approach that empowers the residents of Antakya and preserves their cultural heritage during the reconstruction process. 

ASF-UK will lead the development of a Community Action Plan for Çekmece, outlining key principles and options for the neighbourhood's reconstruction and the preservation of its living heritage. This initiative aims to showcase how community-led design and planning can bring about positive change. Through a two-week Community Planning Workshop and subsequent phases, we will create a comprehensive Community Action Plan with principles and guidelines for the neighbourhood's reconstruction and sustainable development, incorporating ideas and feedback from local stakeholders and community members. 

We are seeking a Site Volunteer in Antakya to assist in preparing and delivering the Community Planning Workshop and related activities scheduled for May-June 2024.

RESPONSIBILITIES OF THE SITE VOLUNTEER:

 • Report to ASF-UK Project Manager.
 • Facilitate communication between ASF-UK and HDD in Antakya.
 • Assist in the preparation, execution and documentation of the Community Planning Workshop in June.

MAIN ACTIVITIES:

 • 20–31 May 2024 Field preparation for the Community Planning Workshop
 • 1–12 June 2024 Community Planning Workshop in Çekmece, Defne (Hatay)
 • 13–28 June 2024 Workshop follow-up

BUDGET:

 • Volunteer position with an allowance of 4,100TL per week (24,600TL total) to cover expenses
 • Meal and local transport costs during the workshop (1–12 June) will be covered.

CANDIDATE REQUIREMENTS:

Key Skills:

 • Commitment to community-based, inclusive post-earthquake reconstruction
 • Fluency in Turkish, proficiency in English is a plus
 • Strong organisational and collaboration skills
 • Effective communication abilities for partner liaison 
 • Basic writing, graphic design and social media skills
 • Eagerness to learn about ASF-UK and Change by Design methodology

Background and Experience:

 • Experience in intercultural and interdisciplinary team environments
 • Experience in organising and delivering events
 • Basic knowledge of community development practice
 • Familiarity with the local context in Hatay, especially post-earthquake conditions

APPLICATION PROCESS:

To apply, submit your CV to [email protected] along with a brief cover letter (max 300 words, in Turkish or English) explaining your interest in the role and what you can contribute to the project. 

Application deadline: Friday 3rd May, 2024.

For additional information, contact [email protected].


POZİSYON DETAYLARI:

 • Pozisyon: 1 Saha Gönüllüsü
 • İletişim: Francesco Pasta ([email protected])
 • İşin Süresi: 20 Mayıs-28 Haziran 2024 (6 hafta)
 • Saatler: Haftada 21 saat, esnek + Change by Design Antakya çalıştayında garantili yer (1-13 Haziran)
 • Konum: Antakya (Hatay)

PROJEYE GENEL BAKIŞ:

2024 yılında Architecture Sans Frontieres-UK (ASF-UK, Sınır Tanımayan Mimarlık), Hatay Deprem Dayanışması (HDD) ve Herkes İçin Mimarlık,  "Antakyaʼnın Yaşayan Mirasını Canlandırmak: Katılımcı Mimarlık ve Planlama Yoluyla Toplum Öncülüğünde Yeniden Yapılanma" projesi için ortak bir çalışma yürütecek. STDV Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II tarafından desteklenen proje, Hatay'ın Defne ilçesinde yer alan Çekmece mahallesine odaklanıyor. Amaç, Antakya sakinlerini güçlendiren ve yeniden inşa sürecinde kültürel miraslarını koruyan kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımı savunmaktır. 

ASF-UK, Çekmece için, mahallenin yeniden inşası ve yaşayan mirasının korunmasına yönelik temel ilke ve seçenekleri ortaya koyan bir Topluluk Eylem Planı'nın geliştirilmesine öncülük edecektir. Bu girişim, toplum öncülüğündeki tasarım ve planlamanın nasıl olumlu bir değişim yaratabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır. İki haftalık bir Topluluk Planlama Çalıştayı ve sonraki aşamalar boyunca, yerel paydaşların ve topluluk üyelerinin fikirlerini ve geri bildirimlerini dahil ederek, mahallenin yeniden inşası ve sürdürülebilir kalkınması için ilkeler ve kılavuzlar içeren kapsamlı bir Topluluk Eylem Planı oluşturacağız. 

Mayıs-Haziran 2024'te gerçekleştirilmesi planlanan Topluluk Planlama Çalıştayı ve ilgili faaliyetlerin hazırlanması ve sunulmasına destek olmak üzere Antakya'da bir Saha Gönüllüsü arıyoruz.


SAHA GÖNÜLLÜSÜNÜN SORUMLULUKLARI:

 • ASF-UK Proje Yöneticisine bilgi aktarmak.
 • Antakya'da ASF-UK ve HDD arasındaki iletişimi kolaylaştırmak.
 • Haziran ayındaki Topluluk Planlama Çalıştayı'nın hazırlanmasına, yürütülmesine ve belgelenmesine yardımcı olmak.

ANA FAALİYETLER:

 • 20-31 Mayıs 2024 Topluluk Planlama Çalıştayı için saha hazırlığı
 • 1-12 Haziran 2024 Çekmece, Defne (Hatay) Topluluk Planlama Çalıştayı
 • 13-28 Haziran 2024 Çalıştay sonrası takip

BÜTÇE:

 • Giderleri karşılamak için haftalık 4.100 TL (toplam 24.600 TL) ödenek ile gönüllü pozisyon
 • Çalıştay süresince (1-13 Haziran) yemek ve yerel ulaşım masrafları karşılanacaktır

ADAYDA ARANAN NİTELİKLER:

Temel Yetenekler:

 • Deprem sonrası toplum temelli, kapsayıcı yeniden yapılanmaya ilgi
 • Türkçe'de akıcılık, İngilizce'de yeterlilik bir artıdır
 • Güçlü organizasyon ve işbirliği becerileri
 • Ortaklar arası irtibat için etkili iletişim becerileri 
 • Temel yazma, grafik tasarım ve sosyal medya becerileri
 • ASF-UK ve Change by Design metodolojisi hakkında bilgi edinme isteği

Özgeçmiş ve Deneyim:

 • Kültürlerarası ve disiplinlerarası ekip ortamlarında deneyim
 • Etkinlik düzenleme ve sunma konusunda deneyim
 • Toplumsal gelişim uygulamaları hakkında temel bilgi
 • Hatay'daki yerel bağlama, özellikle de deprem sonrası koşullara aşinalık

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurmak için, CV'nizi [email protected] adresine, göreve olan ilginizi ve projeye neler katabileceğinizi açıklayan kısa bir ön yazı (en fazla 300 kelime, Türkçe veya İngilizce) ile birlikte gönderin. 

Son başvuru tarihi: 3 Mayıs 2024 Cuma.

Daha fazla bilgi için [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Architecture Sans Frontières UK is registered in England and Wales under charity number 1123786.
Log in | Powered by White Fuse