Living Heritage

What makes Antakya is the people 

Antakya, 18-19 November 2023

 [Türkçe versiyonu aşağıda]

ASF-UK, Herkes İçin Mimarlık and Hatay Chamber of Architects are convening a two-day public forum in Antakya. The forum aims to facilitate sharing and learning among grassroots groups, civil society actors, and built environment professionals who are working on the city's reconstruction after the February earthquakes. 

The forum will focus on Antakya's living heritage, which includes tangible elements such as historic buildings and cultural artifacts, as well as intangible elements such as customs and oral traditions. Living heritage is dynamic and constantly evolving through people's interactions with it. In the context of Antakya, living heritage is an entry point into the reconstruction process that connects the physical reconstruction of the city to several other issues, such as landscape and ecological restoration, livelihoods and social practices, planning and land rights, memory and belonging. Antakya's reconstruction is as much about preserving and protecting its patrimony and identity as it is about finding ways to carry its living heritage forward into the future through creative adaptation and reinvention.

The two-day interactive forum will initiate a collaborative platform and produce a collective statement for Antakya’s living heritage. The statement will outline principles for a participatory reconstruction process that is fair, equitable, and grounded in the culture, needs, and aspirations of the affected communities. We hope that the event will create a common ground for people and organisations to come together and explore ways to place Antakya's people and living heritage at the centre of the city's future.

The Forum will be held at HASYAD in Defne (https://maps.app.goo.gl/AESaL4icqBprmPPv7?g_st=iw)

>> Register hereYaşayan Miras 

Antakya'yı Antakya yapan insanlarıdır


Antakya, 18-19 Kasım 2023

ASF-UK, Herkes İçin Mimarlık ve Hatay Mimarlar Odası Antakya'da iki gün sürecek bir  forum düzenliyor. Forum, Şubat depremlerinden sonra şehrin yeniden inşası için çalışan taban inisiyatifleri, sivil toplum aktörleri ve yapılı çevre profesyonelleri arasında paylaşımı ve öğrenmeyi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Forum, tarihi binalar ve kültürel eserler gibi somut unsurların yanı sıra gelenekler ve sözlü gelenekler gibi somut olmayan unsurları da içeren Antakya'nın yaşayan mirasına odaklanacaktır. Yaşayan miras dinamiktir ve insanların onunla etkileşimleri sayesinde sürekli gelişir. Antakya bağlamında yaşayan miras, şehrin fiziksel olarak yeniden inşasını peyzaj ve ekolojik restorasyon, geçim kaynakları ve sosyal uygulamalar, planlama ve arazi hakları, hafıza ve aidiyet gibi diğer birçok konuya bağlayan yeniden inşa sürecine bir giriş noktasıdır. Antakya'nın yeniden inşası, mirasını ve kimliğini korumak ve muhafaza etmekle ilgili olduğu kadar, yaşayan mirasını yaratıcı adaptasyon ve yeniden icat yoluyla geleceğe taşımanın yollarını bulmakla da ilgilidir.

İki gün sürecek interaktif forum, işbirliğine dayalı bir platform oluşturacak ve Antakya'nın Yaşayan Mirası için kolektif bir açıklama hazırlayacak. Açıklama, adil, eşitlikçi ve etkilenen toplulukların kültür, ihtiyaç ve isteklerine dayanan katılımcı bir yeniden inşa süreci için ilkelerin ana hatlarını çizecektir. Etkinliğin, insanların ve kuruluşların bir araya gelerek Antakya'nın insanlarını ve yaşayan mirasını şehrin geleceğinin merkezine yerleştirmenin yollarını keşfetmeleri için ortak bir zemin oluşturmasını umuyoruz.

Forum, Defne ilçesinde bulunan HASYAD'da düzenlenecek (https://maps.app.goo.gl/AESaL4icqBprmPPv7?g_st=iw) 

>> Kayıt olmak için tıklayınız

Architecture Sans Frontières UK is registered in England and Wales under charity number 1123786.
Log in | Powered by White Fuse